Caver Soft

Společnost CaverSoft poskytuje firmám své služby v oblasti softwarových řešení pro B2B sektor. S námi spolupracovali v rámci redesignu loga a korporátní identity firmy.

1

Responzivní logotyp

Návrh nového loga vznikl kombinací zkratky názvu společnosti CS a vizualizace poskytovaných služeb - nabízení balíčku softwarových řešení. Logo funguje v několika podobách v závislosti na tom, kde je umístěno.

2

Vizitky

Vizitky (stejně jako zbytek prvků korporátní identity) využívají kombinaci červené a bílé barvy. Jednotícím prvkem je opět logo a specifický geometrický font, ve kterém se vyskytují pouze ostré hrany.

3

Hlavičkový papír a dopisní obálka

Aby i zbytek prvků korporátní identity zachoval jednotu, najdeme i na hlavičkovém papíru a dopisní obálce logo, ostrohranný font a specifický motiv, který se též řídí pravidlem ostrých hran a geometrie.

Do you want similar solution?

Pavel Urban

Standa Horák

Write your e-mail down. We will contact you as soon as possible.

Other references