Project28

Korporátní identita & Webdesign

Mezinárodní projekt průzkumu veřejného mínění s názvem PROJECT 28 zkoumal pohled obyvatel 28 zemí Evropské unie na jednotlivé události, které jsou v současné době palčivé a aktuální. Cílem
projektu je lépe pochopit lidské vnímání konkrétních problematik i funkce celé EU. Pro PROJECT 28 jsme vytvořili CORPORATE IDENTITY, navrhli webdesign nové webové prezentace, kterou jsme
následně naprogramovali a vypustili do světa. Jak jsme konvertovali EXCEL tabulku s několika
desítkami sheety do jednoduchého a funkčního designu? Podívejte se.

1

Responzivní logotyp

Ze všeho nejdříve potřeboval PROJECT 28 najít svou image a vizuální identitu, logem počínaje. Hledali jsme způsob, jak zkombinovat všech 28 zemí Evropské unie a modrou barvu, která je pro EU specifická. Zároveň jsme věděli, že vizuální identita musí být seriózní, jednoduchá a moderní. Opřeli jsme se o různorodost zemí EU. Logo projektu tak pomocí barev
znázorňuje rozmanitost kultur a názorů respondentů jednotlivých zemí Evropské unie, které ale dohromady vytváří soulad a jednotný výsledek.

2

Šablony tiskovin (billboard, A3 plakát, hl. papír, A5 letáček, rollup)

Na základě loga vznikly další propagační online i offline materiály projektu: billboardy, rollupy, postery a letáky, template pro FB posty a online bannery. Pro úplnost jsme doladili i všechny oficiální dokumenty, které nadace Szazadveg využívá pro prezentaci projektu (ppt, letterheads, infografika a vzhled grafů).

3

Šablony powerpoint sliderů

V barvách PROJECT 28 tak vznikly kompletní marketingové dokumenty, které jsou připraveny pro reprezentační účely projektu, ať už se jedná o tiskové konference a tiskové zprávy, přednášky, prezentace a další oficiální shromáždění.

4

Responzivní webdesign

Chcete zrealizovat podobný projekt?

Pavel Urban

Standa Horák

Napište nám svůj e-mail, budeme Vás kontaktovat.

Další reference